Biện pháp PCCC cho doanh nghiệp nhỏ

by admin

Các doanh nghiệp nhỏ hiện nay cần phải có những biện pháp PCCC để có những giải pháp hạn chế tối đa những nguy cơ xảy ra hỏa hoạn để có thể kịp thời ứng phó bảo vệ cho người và tài sản. PCCC giúp giảm thiểu tối đa cháy nổ cũng như thiệt hại gây ra.

Biện pháp PCCC cho doanh nghiệp nhỏ như thế nào?

Ngày 31 tháng 07 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Biện pháp PCCC cho doanh nghiệp nhỏ

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy

Các doanh nghiệp cần phải thực hiện tốt nghĩa vụ PCCC theo đúng quy định pháp luật để tránh bị xử phạt, ngoài ra cơ sở cần phải xác định mình có thuộc cơ sở quản lý về PCCC hay không, nếu có phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:

Doanh nghiệp thuộc diện quản lý về PCCCDoanh nghiệp có nguy hiểm về cháy, nổ
Loại hình doanh nghiệp 

Là nơi sản xuất, kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu chung cư và các công trình độc lập khác.

 

Là cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC nhưng có yêu cầu cao về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.
Thiết kế nội quy an toàn và sơ đồ chỉ dẫn về PCCCCơ sở thuộc diện quản lý về PCCC nhưng không phải là cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thì việc xây dựng nội quy an toàn và sơ đồ chỉ dẫn về PCCC được thực hiện phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC.Các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải xây dựng Nội quy an toàn về PCCC và Sơ đồ chỉ dẫn về PCCC.
Đào tạo và thực tập phương án PCCCCơ sở thuộc diện quản lý về PCCC nhưng không phải là cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thì việc xây dựng và thực tập phương PCCC được thực hiện phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCCC.Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải xây dựng phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải có trách nhiệm tổ chức thực tập phương án chữa cháy đó.
Thành lập lực lượng PCCCCơ sở thuộc diện quản lý về PCCC nhưng không phải là cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ thì việc thành lập lực lượng PCCC được thực hiện phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC.Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải có lực lượng PCCC cơ sở được huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ cho cơ sở.
Kiểm định phương tiện PCCCPhương tiện PCCC gồm phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất, công cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc PCCC, cứu người, cứu tài sản phải được kiểm định.

 

Kiểm tra an toàn về PCCCNgười đứng đầu cơ sở và người đứng đầu doanh nghiệp quản lý cơ sở căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế và yêu cầu bảo đảm an toàn về PCCC sẽ quy định cụ thể về thời gian, số lần kiểm tra thường xuyên, định kỳ về an toàn PCCC trong phạm vi quản lý của mình.
Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCCNgười đứng đầu cơ sở có trách nhiệm tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trường hợp cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn luyện hoặc cá nhân có nhu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC thì phải đề nghị cơ quan Cảnh sát PCCC tổ chức lớp huấn luyện PCCC.

Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụngNgười đứng đầu cơ sở phải có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng thuộc phạm vi quản lý của mình. Và người được giao nhiệm vụ phải thực hiện việc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng theo đúng chế độ quản lý.
Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháyNgười đứng đầu cơ sở phải có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy thuộc phạm vi quản lý của mình. Và người được giao nhiệm vụ phải thực hiện việc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng theo đúng chế độ quản lý.

Biện pháp phòng cháy chữa cháy trong các doanh nghiệp

Biện pháp PCCC cho doanh nghiệp nhỏ

 • Trong hoạt động kinh doanh dù lơn hay nhỏ thì các biện pháp PCCC được sử dụng chủ yếu là:
 • Tạo môi trường làm việc không cháy và khó cháy bằng cách thay thế các khâu sản xuất, môi trường, thiết bị vật liệu dễ cháy, nguy hiểm thành không cháy và khó cháy.
 • Phòng ngừa, ngăn chặn triệt để nguồn gây cháy, quản lý chặt chẽ nơi có thể gây cháy, nguồn gây cháy có thể được sử dụng trong kinh doanh, sinh hoạt.
 • Các ly các chấy dễ cháy, dẫn cháy, các thiết bị có nguy cơ cháy nổ cao ra khỏi nguồn cháy, nguồn nhiệt, nguồn điện cao áp.
 • Hạn chế khu vực có nguy cơ cháy nổ caom quản lý chặt chẽ các biện pháp PCCC tại khu vực dễ cháy
 • Sữ dụng phương tiện và các biện pháp chống cháy lan
 • Thiết kế và lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động

Biện pháp PCCC cho doanh nghiệp nhỏ

Quy trình giải quyết sự cố khi cháy xảy ra

Biện pháp PCCC cho doanh nghiệp nhỏ

Khi có cháy cần khẩn trương tiến hành các công việc sau:

 • Thông báo cháy (còi báo động hoặc tri hô)
 • Ngắt điện toàn khu vực
 • Tổ chức cứu nạn người trong khu vực cháy và di dời tài sản
 • Sử dụng các phương pháp chữa cháy tại chỗ
 • Gọi điện cho đội chữa cháy 114 và thông báo với đơn vị chữa cháy gần nhất
 • Bảo vệ tài sản ngăn ngừa kẻ xấu lợi dụng đám đông để trộm cắp tài sản
 • Hướng dẫn vị trí nguồn nước chữa cháy gần nhất cho đội chữa cháy chuyên nghiệp
 • Phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi chữa cháy để giảm thiệt hại thấp nhất
 • Bảo vệ hiện trường sau khi hoàn thành công tác chữa cháy

Biện pháp PCCC cho doanh nghiệp nhỏ

You may also like

Leave a Comment