Pháp Luật

Công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên, phải làm thế nào?

Hiện nay nhiều công ty cố tình không đóng bảo hiểm cho nhân viên nhằm giảm một phần chi phí. Trường hợp công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên khiến quyền lợi của bạn bị mất thì phải làm thế nào? Bài viết sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi cho trường hợp này.

Quy định của pháp luật về việc đóng bảo hiểm cho nhân viên

Căn cứ theo luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về các đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội, trong điều 2 quy định:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ”.

Pháp luật có quy định cụ thể về việc đóng bảo hiểm cho nhân viên

Như vậy, nếu đã là nhân viên của công ty, ký kết hợp đồng với công ty đủ từ 3 tháng trở lên thì công ty phải có trách nhiệm đóng bảo hiểm cho nhân viên. Nếu công ty không đóng bảo hiểm bắt buộc cho bạn thì có nghĩa là đã vi phạm pháp luật, cụ thể được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 17 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 17. Các hành vi bị nghiêm cấm

  1. Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
  2. Chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp”

Làm gì khi công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên?

Nếu  bạn gặp trường hợp công ty không đóng bảo hiểm đúng theo quy định làm quyền lợi của bạn không được đảm bảo thì bạn có quyền kiến nghị lên người sử dụng lao động để được ký HĐLĐ, tham gia BHXH. Trường hợp người sử dụng lao động vẫn không đảm bảo quyền lợi cho bạn thì bạn có thể nhờ đến Công đoàn, hoặc Hòa giải viên của Phòng LĐTBXH.

Trên tình hình thực tế, trường hợp như vậy trì trước hết bạn hãy trao đổi trực tiếp với lãnh đạo công ty. Nếu như công ty cố tình né tránh trách nhiệm, bạn có thể làm đơn gửi lên cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu can thiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Cần trao đổi trực tiếp với cấp trên

Nếu bạn bị thất lạc sổ bảo hiểm, cần phải có biện pháp để xin cấp lại sổ nhanh chóng, có thể tham khảo tại thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị mất.

Qua bài viết mong rằng các bạn đã biết được mình cần làm gì khi công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên, không đảm bảo quyền lợi cá nhân cho mình.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button