Luật Bảo HiểmPháp Luật

Đóng bảo hiểm xã hội thế nào nếu cùng lúc làm ở hai công ty?

Bạn đang làm việc ở 2 công ty khác nhau và không biết việc đóng bảo hiểm xã hội được thực hiện như thế nào bởi cùng 1 thời gian thì 1 người chỉ có 1 sổ bảo hiểm xã hội. Dưới đây là những thông tin bổ ích giúp bạn giải đáp câu hỏi này.

Quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội khi làm việc cùng lúc 2 công ty

Quyết định số 1111/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Điều 63. Xử lý một số tồn tại trong công tác cấp sổ BHXH.

Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.

2. Một người có từ 02 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH trùng nhau thì cơ quan BHXH hướng dẫn người lao động lựa chọn 01 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Các sổ BHXH còn lại thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị, người lao động theo quy định tại Điểm 3.3, Khoản 3 Điều 48. Trường hợp sổ BHXH bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH đã giải thể thì thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người lao động. Khi thu hồi sổ BHXH, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có).

3. Số sổ BHXH hủy do gộp sổ BHXH phải chuyển về Trung tâm Thông tin BHXH Việt Nam tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung để BHXH tỉnh, BHXH huyện tra cứu khi xác nhận và giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

4. Một số sổ BHXH được cấp cho 2 hay nhiều người thì cơ quan BHXH giữ lại số sổ BHXH đã cấp cho người có thời gian tham gia BHXH nhiều nhất, các sổ BHXH còn lại thì thu hồi và cấp lại sổ theo số sổ mới.

5. Sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH nhưng người lao động không nhận thì sau 12 tháng kể từ khi xác nhận sổ đơn vị phải chuyển cho cơ quan BHXH để lưu trữ. Khi người lao động có yêu cầu thì trả lại sổ BHXH cho người lao động.

6. Đối với người đã được cơ quan BHXH cấp giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng (mẫu số C15-TS): Trường hợp Nhà nước có điều chỉnh điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, nếu người tham gia có yêu cầu thì nộp giấy xác nhận cho cơ quan BHXH nơi thường trú hoặc tạm trú để cấp lại bìa sổ BHXH, tờ rời sổ in thời gian đóng BHXH chưa hưởng làm căn cứ giải quyết.”

Nếu làm cùng lúc 2 công ty chỉ đóng bảo hiểm ở nơi có lương cao hơn

Theo quy định trên, nếu một người làm việc theo hợp đồng lao động cùng lúc ở 2 công ty khấc nhau thì chỉ đóng các khoản BHXH, BHYT tại công ty có mức lương cao hơn hoặc có thời hạn HĐLĐ dài hơn. Với công ty còn lại thì khoản tiền bảo hiểm sẽ được chi trả vào lương hàng tháng của người lao động.

Nếu bạn gặp trường hợp công ty không đóng BHXH cho mình, hãy tham khảo tại chia sẻ: kekhai-hn.com/tin-tuc/cong-ty-khong-dong-bao-hiem-cho-nhan-vien-phai-lam-nao.html để có phương án giải quyết phù hợp.

Như vậy, trong trường hợp làm cùng lúc 2 công ty thì 1 công ty sẽ không phải đóng BHXH cho bạn nhưng vẫn phải chi trả tiền BHXH được cộng vào lương của bạn. Do đó, bạn nên chú ý để không bị mất quyền lợi mà mình vốn được hưởng.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button