Luật Bảo HiểmPháp Luật

Quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội khi bị tai nạn lao động

Điều 142 Bộ luật Lao động 2012 có quy định về mức lương được nhận khi bị tai nạn lao động. Bạn cần phải tham khảo điều luật này để biết được những quyền lợi mình được nhận khi bị tai bạn lao động, đồng thời cũng biết trong trường hợp nào phía BHXH mới công nhận là tai nạn lao động và các mức chi trả tương ứng.

Dưới đây là quy định của pháp luật về mức hưởng bảo hiểm xã hội khi bị tai nạn lao động. Hãy tìm hiểu kỹ để có thể biết được những quyền lợi mà mình được hưởng.

Quy định về đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội khi bị tai nạn lao động

Điều 142 Bộ luật Lao động 2012 có quy định :

“1. Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

Quy định này được áp dụng đối với cả người học nghề, tập nghề và thử việc.

2. Người bị tai nạn lao động phải được cấp cứu kịp thời và điều trị chu đáo.

3. Tất cả các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các sự cố nghiêm trọng tại nơi làm việc đều phải được khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định của Chính phủ.”

Đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội do tai nạn lao động theo quy định

Những tai nạn được cho là tai nạn lao động phải xảy ra trong các trường hợp như sau:

– Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;

– Bị tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc (khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động );

– Bị tai nạn trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc (trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý);

– Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn.

Để được hưởng BHXH phải đảm bảo được các điều kiện trên

Mức hưởng bảo hiểm xã hội khi bị tai nạn lao động theo quy định pháp luật

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2006″

“Điều 145. Quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

2. Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên.

3. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

4. Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3 Điều này.”

Có thể bạn quan tâm: Nếu bạn tham gia công tác tại 2 công ty khác nhau, vậy sẽ đóng BHXH như thế nào? Có thể tham khảo tại chia sẻ: cách đóng bảo hiểm tại 2 công ty của chúng tôi.

Hưởng bảo hiểm xã hội khi bị tai nạn lao động

Như vậy, Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường. Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3 Điều này.

Có thể bạn quan tâm: Công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên, phải làm thế nào? sẽ giúp bạn có câu trả lời về trường hợp khi không được hưởng BHXH tại nơi đang làm việc.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button