Tin Tức

Top 10 Trường Đại học, Cao đẳng nổi tiếng nhất tại Cần Thơ

1


Nobi Ta

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Trường đại học y dược Cần Thơ được chính thức thành lập vào năm 2002 trên cơ sở khoa Y của trường Đại học Cần Thơ. Trường là một cơ sở đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe trọng điểm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, trường đào tạo 08 ngành đại học, 20 chuyên ngành sau đại học, 02 chuyên ngành nghiên cứu sinh. Trường hiện có 01 bệnh viện trực thuộc, 06 khoa, 09 phòng ban và 03 trung tâm. Hiệu trưởng hiện tại của trường là PGS.TS.BS. Nguyễn Trung Kiên.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: số 179, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Điện thoại: 0292 3739 730 – 0292 3740 221

Email: ctump@ctump.edu.vn

Website: ctump.edu.vn

Facebook: facebook.com/dhydct.ctump.edu.vn/

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ


2


Nobi Ta

Trường Đại học Cần Thơ

Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa – khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 98 chuyên ngành đại học (trong đó có 2 chương trình đào tạo tiên tiến, 3 chương trình đào tạo chất lượng cao), 45 chuyên ngành cao học (trong đó 1 ngành liên kết với nước ngoài, 3 ngành đào tạo bằng tiếng Anh), 16 chuyên ngành nghiên cứu sinh.

Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

ĐHCT tranh thủ được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương ĐBSCL trong các lĩnh vực đào tạo, hợp tác khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Trường đã mở rộng quan hệ hợp tác khoa học kỹ thuật với nhiều tổ chức quốc tế, trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới. Thông qua các chương trình hợp tác, năng lực quản lý và chuyên môn của đội ngũ cán bộ được nâng cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm, tài liệu thông tin khoa học được bổ sung.

Sứ mệnh của Trường Đại học Cần Thơ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ hàng đầu của quốc gia đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và phát triển khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng và quốc gia. Trường Đại học Cần Thơ là nhân tố động lực có ảnh hưởng quyết định cho sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: Khu II đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Điện thoại: 0292 3832 663 – 0292 3838 474

Email: dhct@ctu.edu.vn.

Website: ctu.edu.vn

Facebook: facebook.com/CTUDHCT/

Trường Đại học Cần Thơ
Trường Đại học Cần Thơ
Trường Đại học Cần Thơ
Trường Đại học Cần Thơ

3


Nobi Ta

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Hơn 30 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) giao chuẩn hóa cán bộ, nâng cao dân trí, thực hiện xã hội hóa giáo dục, đóng góp đáng kể vào thành tích phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Ngày 29 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 249/QĐ-TTg thành lập TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ trên cơ sở nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ. Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thực hiện chức năng, nhiệm vụ sau:

 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
 • Đào tạo trình độ đại học, cao đẳng các chuyên ngành kỹ thuật công nghệ theo nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
 • Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ việc phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
 • Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài.
 • Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo.
 • Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động của trường đủ về chất lượng và số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới.
 • Tuyển sinh và quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, viên chức, nhân viên, cán bộ quản lý và người học; dành kinh phí để thực hiện chính sách xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách xã hội, đối tượng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; bảo đảm môi trường sư phạm cho hoạt động giáo dục.
 • Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục.
 • Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị.
 • Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: số 256 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Điện thoại: 0292 3890 060

Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn

Website: ctuet.edu.vn

Facebook: facebook.com/CTUT.CT

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

4


Nobi Ta

Trường Đại học Tây Đô

Trường đại học Tây Đô được thành lập vào ngày 9/3/2006 theo Quyết định số 54/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Tây Đô trở thành trường đại học tư thục đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cơ sở hiện đại và chương trình đào tạo tiên tiến, kết hợp với sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên gia, có thể biến tài năng và sự nhiệt tình của sinh viên thành các kỹ năng cụ thể và kiến thức cần thiết để thành công trong sự nghiệp, đáp ứng cuộc sống thách thức trong tương lai.

Với chương trình đào tạo gắn liền thực tế, học tại Đại học Tây Đô, sinh viên không chỉ được hướng dẫn bởi đội ngũ giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành với nhiều kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn được tiếp cận, học tập với các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp trong từng môn học cụ thể. Đồng thời, trường cung cấp cho sinh viên nhiều cơ hội thực tập và làm việc tại hơn 100 đối tác chiến lược của trường. Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ sinh viên đến từ Quỹ khuyến học, Trung tâm hỗ trợ sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp, Trung tâm chuẩn đầu ra, Đoàn – Hội Sinh viên với các CLB/Đội/Nhóm, các khóa kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp, giúp sinh viên hòa nhập nhanh chóng vào cuộc sống đại học và phát triển năng lực bản thân mạnh mẽ, đạt nhiều thuận lợi về công việc khi tốt nghiệp.

Sau 11 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo trên 28.000 học viên, sinh viên và cung cấp cho xã hội trên 17.000 lao động. Trên 80% sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp là con số đặc biệt ấn tượng minh chứng cho sự tín nhiệm của xã hội, của phụ huynh, sinh viên đối với nhà trường.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: Số 68, Đ.Trần Chiên, KV Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Điện thoại: 0939 028 579 – 0939 440 579

Email: admin@tdu.edu.vn

Website: tdu.edu.vn

Facebook: facebook.com/TayDoUniversity/

Trường Đại học Tây Đô
Trường Đại học Tây Đô
Trường Đại học Tây Đô
Trường Đại học Tây Đô

5


Nobi Ta

Trường Đại học Nam Cần Thơ

Trường Đại học Nam Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động đào tạo theo Quyết định số 1335/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013.

Sau hơn 07 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã ổn định bộ máy hoạt động và đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị, các phòng thí nghiệm thực hành, thư viện điện tử, phòng máy vi tính, tài liệu giảng dạy, học tập hiện đại phục vụ cho việc đào tạo và nghiên cứu khoa học với hơn 12.000 học viên sinh viên đang học tập tại trường và trường có khoảng 3.000 sinh viên đã tốt nghiệp ra trường cung cấp nguồn nhân lực cho thành phố Cần Thơ và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Thời gian qua, Thầy và trò Trường ĐH Nam Cần Thơ đã vượt qua bao khó khăn, thách thức, tập thể sư phạm nhà trường vẫn luôn tin tưởng, tự hào về sứ mạng và vai trò tiên phong của một trường đại học Việt Nam từng bước đem lại chất lượng, thành quả và môi trường học thuật tiên tiến cho các bạn trẻ Việt Nam đủ khả năng hội nhập, bản lĩnh nghề nghiệp trên bước đường đời của mình.

Ngày 06/7/2018, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trao Giấy Chứng nhận đạt Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Việc được chính thức công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học – khẳng định kết quả cố gắng vượt bậc của Trường Đại học Nam Cần Thơ trong sốt thời gian qua. Đây cũng chính là động lực để nhà trường tiếp tục hành động đồng bộ, theo định hướng đảm bảo chất lượng, để khẳng định uy tín và thực hiện cam kết với xã hội về một sự nghiệp giáo dục có chất lượng.

Trên cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 12/10/2019 Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 04 chương trình đào tạo bậc Đại học chính quy của trường gồm: Ngành Dược học theo Quyết định số: 400/QĐ-KĐCL; Ngành Luật kinh tế theo Quyết định số: 401/QĐ-KĐCL; Ngành Quản trị kinh doanh theo Quyết định số: 402/QĐ-KĐCL; Ngành Kỹ thuật xây dựng theo Quyết định số: 403/QĐ-KĐCL.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: 168 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Điện thoại: 0292 3798 168 – 0292 3798 222 – 0292 3798 333

Hotline/Zalo: 0939 257 838 – 0932 936 383

Email: dnc@moet.edu.vn

Website: nctu.edu.vn

Facebook: facebook.com/NamCanThoUniversity/

Trường Đại học Nam Cần Thơ
Trường Đại học Nam Cần Thơ
Trường Đại học Nam Cần Thơ
Trường Đại học Nam Cần Thơ

6


Nobi Ta

Trường Cao đẳng Cần Thơ

Trường Cao đẳng Cần Thơ được thành lập từ năm 1976, tọa lạc tại trung tâm thành phố Cần Thơ, với diện tích hơn 60.000 m2. Trường có 80 phòng học, hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm thực hành; nhà tập đa năng, sân chơi, khu ký túc xá sinh viên… hiện có và đang được xây dựng thêm sẽ góp phần đáp ứng như cầu học tập, sinh hoạt và rèn luyện sức khỏe của học sinh sinh viên vì ngày mai “lập thân, lập nghiệp”.

Với hai hệ đào tạo chính qui và hệ vừa làm vừa học, trường hiện có trên hơn 10.000 học sinh sinh viên và học viên các hệ đang theo học; đào tạo và liên kết đào tạo theo hình thức liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng và lên Đại học. Trường hiện đào tạo 20 mã ngành cao đẳng và 11 ngành trung cấp chuyên nghiệp. Ngoài ra, trường còn có trung tâm Ngoại ngữ – Tin học đào tạo cấp chứng chỉ A, B quốc gia và hai trường Mầm non và Tiểu học Thực hành trực thuộc là điều kiện tốt để học sinh sinh viên nhà trường tham gia kiến tập sư phạm và thực tập tốt nghiệp.

Các tổ chức Đoàn, Hội trong trường là lực lượng nòng cốt đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp với nhà trường chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh sinh viên. Đoàn thể đóng vai trò tích cực trong các hoạt động phong trào, hoạt động tập thể trong sinh họat câu lạc bộ, meeting, hội thi, hội thao, hội diễn… tạo bầu không khí đầm ấm, vui tươi, bổ ích thật sự là chổ dựa tinh thần vững chắc cho anh chị em trong cơ quan.

Nhà trường luôn coi trọng việc giảng dạy gắn với giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV, phương châm của nhà trường là đào tạo ra những con người “vừa hồng, vừa chuyên”, uy tín – chất lượng giáo dục là những tiêu chí hàng đầu. Mục tiêu của trường là phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực sư phạm và cung cấp nguồn nhân lực thật hiệu quả phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 35 năm phấn đấu và phát triển, trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng II. Đây là thành quả thật sự khích lệ và thật tự hào cho sự nỗ lực của tập thể thầy và trò trường Cao đẳng Cần Thơ trong công tác xây dựng và phát triển nhà trường.


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: số 413 đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Điện thoại: 0292 383 8306

Website: cdct.edu.vn

Trường Cao đẳng Cần Thơ
Trường Cao đẳng Cần Thơ
Trường Cao đẳng Cần Thơ
Trường Cao đẳng Cần Thơ

7


Nobi Ta

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ với tiền thân là trường Canh Nông thực hành Cần Thơ được thành lập vào năm 1957, đến năm 1963 được cải danh thành trường Nông Lâm Súc Cần Thơ. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước đổi tên thành trường Trung học Nông nghiệp Hậu Giang và được sáp nhập với trường Trung học Kinh tế Hậu Giang vào năm 1994 với tên trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ. Hơn 10 năm phát triển, ngày 25 tháng 08 năm 2004 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ chính thức được thành lập theo quyết định số 4764 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ.

Nhiệm vụ của trường là đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý kinh tế, dịch vụ pháp lý và kỹ thuật nông nghiệp chất lượng cao; là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao ứng dụng công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Cần Thơ và vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), phù hợp với xu hướng hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của quốc gia, khu vực và thế giới.

Sau gần 58 năm hình thành và phát triển, Trường đã đào tạo được hàng vạn chuyên viên, kỹ thuật viên cho Thành phố Cần Thơ cũng như vùng ĐBSCL. Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ là một môi trường lý tưởng cho đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng công nghệ, góp phần vào sự phát triển bền vững của vùng ĐBSCL và cả nước.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên trong nhà trường với tổng số 201 CB-CN-VC, trong đó có 146 giảng viên/201 chiếm 72,6%; với 131 có trình độ sau đại học chiếm 89,7%; trong đó có 07 tiến sĩ, 23 nghiên cứu sinh chiếm 20,5%, 08 giảng viên dạy giỏi cấp toàn quốc và 03 nhà giáo ưu tú. Đồng thời, hàng năm, nhà trường luôn có kế hoạch nâng cao trình độ chyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, giảng viên; bố trí, sắp xếp để giáo viên, giảng viên có cơ hội học tập nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy của nhà trường.

Cơ cấu bộ máy tổ chức của nhà trường ngày càng được củng cố và hoàn thiện với Ban Giám hiệu gồm 3 Phó Hiệu trưởng. Bên cạnh các Hội đồng, trường có 8 phòng chức năng, 8 khoa chuyên môn và 3 trung tâm phục vụ công tác đào tạo.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: số 9, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Điện thoại: 0292 3826 072 – 0292 3821 326

Email: ktktct@ctec.edu.vn

Website: ctec.edu.vn

Facebook: facebook.com/truongcdktktct

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ

8


Nobi Ta

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

Cao đẳng Y tế Cần Thơ hiện có quy mô đào tạo khoảng 4.500 sinh viên. Các ngành học của trường đều có thể liên thông ở bậc học cao hơn. Đối tượng tuyển là thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương với hình thức xét tuyển, trường tuyển thí sinh trong cả nước. Hiện nay, nhà trường từng bước củng cố và bổ sung đội ngũ giảng viên, nâng cấp cơ sở vật chất, tiến hành xây dựng và phát triển theo định hướng đề án trường Đại học Điều dưỡng – kỹ thuật Y tế. Từ một tiền đề là một cơ sở đào tạo không có bất cứ một thuận lợi nào về cơ sở vật chất nhưng đến nay nhà trường đã từng bước bổ sung và củng cố nâng cấp để sở hữu những phương tiện kỹ thuật tiên tiến nhất, phục vụ cho công tác giảng dạy và bổ sung đội ngũ giảng viên cán bộ có trình độ cao hơn.

Trường hiện có tất cả 170 cán bộ công nhân viên chức trong đó 120 người là giảng viên trình độ đa dạng Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng và trung cấp Tuy nhiên những giảng viên này đều có mục tiêu chung đó là truyền tải những kiến thức y học mới nhất cho từng Thế Hệ sinh viên cố gắng tự hoàn thiện bản thân mình để nâng cao chất lượng giảng dạy bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế tương lai cho ngành.

Chương trình đào tạo của trường Cao đẳng y tế Cần Thơ hiện nay bao gồm cao đẳng chính quy có chuyên ngành điều dưỡng, dược và hộ sinh. Trung cấp tuyển sinh các ngành điều dưỡng đa khoa, hộ sinh, kỹ thuật viên xét nghiệm, kỹ thuật viên vật lý trị liệu, kỹ thuật viên hình ảnh y học, điều dưỡng nha khoa, dược sĩ, y sĩ định hướng y tế dự phòng, y sĩ định hướng y học cổ truyền, y sĩ định hướng gây mê hồi sức và y sĩ đa khoa. Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ còn nhận dạy nghề các ngành Dược tá, Y tá trường học, Lương y nha tá.

Trong suốt quá trình hoạt động của mình trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đã đạt được những thành tích cao khẳng định được vị trí của mình trong công tác đào tạo cung ứng nguồn nhân lực cho ngành y tế phát triển mạnh mẽ hơn qua từng giai đoạn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: số 340 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Điện thoại: 0292 3890 550

Website: cmc.edu.vn

Fanpage: facebook.com/doanthanhnien.cmc/

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

9


Nobi Ta

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Cần Thơ

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trực thuộc Bộ Công thương được nâng cấp theo Quyết định số 48/TTg ngày 24/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 0883/BTM-QĐ ngày 07/03/1997 của Bộ Thương mại. Trường là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và nghề, nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ công tác đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong ngành Thương mại và xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục đào tạo của quốc gia.

Trường thực hiện hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, tổ chức hội thảo khoa học, thực hiện tư vấn, dịch vụ Thương mại cho các tổ chức kinh tế xã hội.

Tầm nhìn và sứ mạng của trường:

 • Tầm nhìn: Trường Cao đẳng Kinh Tế Đối ngoại sẽ trở thành trường đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước; Hướng đến các chuẩn mực đào tạo ngang tầm với các nước trong khu vực; Đồng thời tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và nhân lực, phấn đấu trở thành một trường đại học trong tương lai.
 • Sứ mạng: Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại là nơi đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng trong lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ trên phạm vi cả nước; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo nhu cầu xã hội; đồng thời, tổ chức nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ cho sự phát triển của đất nước.


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: số 08 đường Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Điện thoại: 0283 8446 320

Email: cosocantho@cofer.edu.vn

Website:

 • ktdn.edu.vn
 • cosocantho.cofer.edu.vn/

Facebook: facebook.com/caodangkinhtedoingoaicantho/

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Cần Thơ
Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Cần Thơ
Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Cần Thơ
Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Cần Thơ

10


Nobi Ta

Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ

Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tiền thân là trường trung cấp kỹ thuật Phong Dinh được thành lập từ năm 1967. Sau ngày giải phóng đổi tên thành trường Công nhân Kỹ thuật Cần Thơ; đến năm 2007 được nâng cấp thành trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ đến nay đã qua hơn 50 năm hình thành và phát triển. Trường đã đào tạo được hơn 30.000 lượt HSSV qua các trình độ Cao đẳng và Trung cấp với các ngành nghề như: Công nghệ ô tô, Điện, Điện tử, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Công nghệ thông tin, Cơ khí, Xây dựng, May thời trang, Kế toán Doanh nghiệp…


Sứ mệnh của Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, sơ cấp nghề; Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu, tham gia đào tạo phục vụ xuất khẩu lao động; Liên kết đào tạo kỹ sư thực hành (khối K), Đại học Kỹ thuật (Khối A). Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, Kỹ năng dạy học cho đội ngũ giáo viên dạy nghề của thành phố Cần Thơ và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm nghề. Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo qui định của pháp luật góp phần nâng cao cuộc sống và phát triển bền vững xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn của trường là xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, thành Trường dạy nghề trọng điểm chất lượng cao đạt đẳng cấp quốc tế (2015-2020) theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Bảo đảm mang lại cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của Nhà trường một môi trường thuận lợi để có thể phát huy năng lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp đào tạo; tạo cho người học có được môi trường học tập khang trang, hiện đại, được trang bị những kiến thức tiên tiến và các kỹ năng cần thiết để lập thân, lập nghiệp trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đến năm 2030 thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Cần Thơ; là cơ sở đào tạo trình độ cao đẳng, đại học theo định hướng ứng dụng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khẳng định thương hiệu và uy tín, đào tạo nhân lực có chất lượng cao, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: số 57 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Điện thoại: 0292 3883 455

Email: caodangnghe@cantho.gov.vn

Website: ctvc.edu.vn

Facebook: facebook.com/cdncantho

Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ
Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ
Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ
Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button